Drita Rudi - autobiografi

Kam diplomuar në Fakultetin e Arteve . Dhjetë vite me rradhë isha anëtare e Korit profesional të Radio-televizionit të Prishtinës. Paralelisht me këtë, isha e inkuadruar si arsimtare e muzikës në shkollë fillore. Gjatë kësaj kohe me koret e shkollave ku isha e punësuar, kam pasur paraqitje publike. Në vitin 1993 formova grupin koral "XIXËLLONJAT", së pari nga nxënësit e shkollës ku punoja e pastaj mblodha edhe nxënës të talentuar nga meset të tjera shkollore.
Jam autore e disa teksteve mesimore te cilat përdoren në shkollat tona fillore:Edukata muzikore për kl.e I-II, Edukata muzikore për kl. III-IV, Edukata muzikore për kl.V-VI si dhe Librin me këngë për fëmijë të titulluar "Xixëllonja I" "Xixëllonja II".

Kontakt tel.(038)540-813
(044) 500-761
E-mail:
drita_rudi@hotmail.com
Shqip

English